Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Ente Certificazione Macchine Srl Machinery 2018-05-09 ~ Đã xác minh
CE CE Ente Certificazione Macchine Srl Machinery 2017-10-16 ~ Đã xác minh
Inspection registration certificate Inspection registration certificate Chongqing Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau Inspection 2011-06-27 ~
Customs registration certificate Customs registration certificate China Customs Customs 2011-07-07 ~
Business License Business License Administrative Bureau for Industry and Commerce for business 2005-03-14 ~
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Infrared Metal Fiber Burner ZL2015 2 0814628.5 Infrared Metal Fiber Burner UTILITY_MODEL 2015-10-19 ~ 2025-10-20 Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
THD 10608832 THD 2013-06-07 ~ 2023-06-06

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này